God ledelse

At lykkes som leder i det offentlige kræver noget særligt - og udfordringen bliver ikke mindre i fremtiden. I Ældre- og Handicapforvaltningen møder vi opgaven med en ambitiøs Vision 2020.

Gennem en fælles kerneopgave og fire centrale strategier skaber vi fremtidens velfærd. For at understøtte forvaltningens ledere i dette, arbejder vi systematisk med brug af værktøjer, der skal styrke ledelseskæden i alle led.

Arbejdet henter inspiration fra teori og forskning i Den Offentlige Leadership Pipeline. Sammen vil vi skabe en sammenhængende og handlekraftig ledelseskæde med tydeligt fokus på syv strategisk vigtige ledelseskompetencer.

Syv centrale ledelseskompetencer

  • Innovationsledelse
  • Ledelse med andre ressourcer
  • Driftsledelse
  • Strategisk ledelse
  • Udvikling af egne ledere/medarbejdere
  • Faglig ledelse
  • Tværgående ledelse

For at møde de udfordringer Vision 2020 skal være sveret på, sættes organisationens fulde potentiale fri via Frihedsbrevet.

Del indhold