Fremtidens Lederuddannelse

Uddannelsen skal styrke lederne i det personlige lederskab i det kulturskifte, der er i gang i organisationen med udgangspunkt i vores kerneopgave.

Arbejdet med forandringer fylder meget, og der er ikke noget, der tyder på, det stopper i fremtiden. Derfor er det vigtigt, vi har en stærk læringskultur og at både ledere og medarbejdere kan håndtere og trives i vedvarende forandringer. Det skal forløbet understøtte og fremme i og på tværs i vores organisation. 

Vi tror vi på, at en sammenhængende og handlekraftig ledelseskæde er med til at realisere forvaltningens Vision 2020 - Vi Skaber Fremtidens Velfærd. Derfor investerer vi løbende ressourcer i udvikling af god ledelse.

Vi vil understøtte god ledelse i forvaltningen via "Fremtidens Lederuddannelse", der er særligt udviklet til vores ledere af medarbejdere. I tråd med ideen om en sammenhængende ledelseskæde indgår forvaltningens øvrige ledelsesniveauer på forskellig vis i uddannelsen for at fremme det gode samarbejde vertikalt i organisationen. På uddannelsen er ligeledes den horisontale sammenhæng i højsædet for at fremme en kultur, hvor tværgående samarbejder er en naturlig del af opgaveløsningen.

Ledelse i forandring 

Offentlig ledelse er i forandring. Samskabende borgersamarbejde, øget fokus på gevinster ved nye tværgående samarbejder og digitalisering - blot for at nævne enkelte aktuelle ændringer - påvirker lederens dagligdag med krav om nye kompetencer. Samtidig er kravet om mestring af mere traditionelle ledelsesdiscipliner intakt: medarbejdere og teams skal udvikles, der skal håndteres konflikter og politiske/strategiske intentioner skal oversættes til meningsfulde faglige mål. Ikke desto mindre er også kravene til de klassiske ledelseskompetencer i forandring. Ledelsesfelterne vokser, og det samme gør forventningerne fra borgere, pårørende og politikere. 

Ærindet i "Fremtidens Lederuddannelse" er at give organisationens ledere af medarbejdere en platform for læring i forhold til tilegnelse af de nye ledelseskompetencer. En platform til praktisk træning i og refleksion over fremtidens ledelse.

Uddannelsen vil have fokus på evnen til at lære nyt og aflære gamle vaner, der kan stå i vejen for fremtidens ledelse. Uddannelsen vil udfordre vante tankegange om uddannelse, og trække læringen så tæt på praksis som muligt. Lederne skal ikke trækkes væk fra arbejdspladsen for at udvikle sig, men skal netop udvikle sig via de opgaver, der allerede ligger på eget skrivebord.

Udvikling, der foregår i praksis

Uddannelsen er lagt an på, at den foregår i videst mulige omfang i praksis. Den strækker sig over et halvt år, og efter forløbet er afsluttet er intentionen, at lederne fortsat anvender de lærte metoder til at udvikle egen ledelsespraksis. Rammen for læringen sættes på en række seancer, hvor der løbende reflekteres over egen læring og gives inspiration til videre læring. Vi tror på, læring sker bedst gennem en vekselvirkning mellem afprøvning af nye handlinger i praksis, refleksion og tilførsel af ny ledelsesrelevant viden.
Deltagerne har selv et vist ansvar for indholdet. Med andre ord forholder vi os løbende til, hvordan man som leder bedst lærer god ledelse.

Forløbet foregår i fire spor 

Print alle punkter

 

Del indhold