Frihedsbrevet

For at møde de udfordringer Visionen skal være svaret på, sættes organisationens fulde potentiale fri via Frihedsbrevet.

Frihedsbrevet

Vi skal

  • Dyrke modet til nytænkning
  • Slippe ideerne fri
  • Udfordre vante tankegange
  • Tage en risiko, når vi tror på, det nytter
  • Tage det endelige opgør med nulfejls- og fejlfinderkulturen
  • Gå efter det, der giver vores arbejde mening
  • Afskaffe usundt bureaukrati

Vi skal gøre det med nærvær, ansvarlighed og respekt

Del indhold