Syv ledelseskompetencer

Forvaltningsledelsen har formuleret en ledelseskæde med fokus på syv centrale ledelseskompetencer. Kompetencer, som lederne bruger forskelligt afhængigt af, hvor de befinder sig i ledelseskæden.

Hvert ledelsesniveau rummer med andre ord særlige opgaver og udfordringer, som ikke kan løses med de samme ledelsesmæssige færdigheder.

Nedenfor er Ledelseskæden suppleret med medarbejderens rolle.

Beskrivelsen er en inspiration til at arbejde med, hvordan vi bliver hinandens forudsætninger for at lykkes som organisation. En organisations resultat er afhængig af styrken af den Sociale Kapital, der præger samspillet mellem ledere og medarbejdere.

Deri er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere kender sin rolle i organisationen, så kerneopgaven kan løses i sammenhæng og med handlekraft til glæde og gavn for borgerne.

De syv ledelseskompetencer er:

  • Innovationsledelse
  • Ledelse med andre ressourcer
  • Driftsledelse
  • Strategisk ledelse
  • Udvikler egne ledere/medarbejdere individuelt og som teams
  • Faglig ledelse
  • Tværgående ledelse

Ledelseskompetencer for direktør

Print alle punkter

Ledelseskompetencer for afdelingsleder

Print alle punkter

Ledelseskompetencer for leder af ledere

Print alle punkter

Ledelseskompetencer for leder af medarbejdere

Print alle punkter

Ledelseskompetencer - medarbejdernes rolle

Print alle punkter

 

Del indhold